You are here

Lucille van der Hagen

Lucille van der Hagen is sinds 2007 managing director van de stichting ASL BiSL Foundation. Daarvoor vervulde zij gedurende 15 jaar verschillende rollen in de ontwikkeling en het beheer van de informatievoorziening in opdracht van grote Nederlandse ondernemingen en de rijksoverheid. Tien jaar geleden stond zij aan de wieg van ASL®, en vijf jaar later aan die van BiSL®. In de afgelopen jaren is de ASL BiSL Foundation uitgegroeid tot een breed platform voor kennisdeling rond zowel de demand- als supply-kant van beheer van de informatievoorziening.
 

Opening lustrumeditie Focus on Demand: Succesvol Transformeren!

‘De lustrumeditie van dit congres voor de vraagkant van IT is een bijzondere editie. Want voor het eerst zien we dat de business zelf sneller transformeert dan de IT! En dat geeft uitdagingen voor iedereen die bezig is met het beheer van de informatievoorziening, of het nu bij overheid of bedrijfsleven is, en bij grote of kleine organisaties. Dit congres biedt u inspiratie tot transformatie!’

Podium 1 | 11.00 – 11.15