You are here

Succesvol TransformerenWat is transformeren? Waarom Transformeren?

Elk jaar weer zien we dat de IT wereld verandert. Elk jaar weer horen we dat er te weinig echt goede IT-ers zijn, die over de juiste competenties beschikken. En elk jaar weer nemen organisaties zich voor om IT en Business zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar voor het eerst zien nu we dat de business zelf sneller transformeert dan de traditionele IT. En dat is een uitdaging voor iedereen die werkzaam is in de wereld van beheer van de informatievoorziening.

Wij moeten leren transformeren!

De afgelopen jaren zijn we getuige geweest van de introductie van een aantal nieuwe technologieën die zowel de wereld om ons heen als ook onze organisaties en  ons privéleven ingrijpend hebben veranderd. 15 Jaar geleden was het internet, nu is het Cloud computing, Mobile IT  en Social Media. En Smart systems, hetgeen voor de meeste mensen nog een nieuw fenomeen is. Deze “slimme systemen” zijn een referentie naar ‘Internet of Things’ en bestaan uit apparaten en machines die op intelligente wijze met elkaar  en (via) het Internet verbonden zijn. Op dit ogenblik zijn er al meer ‘dingen’ online dan mensen en de verwachting is dat het percentage levende wezens op korte termijn nog maar 10 procent van de totale online populatie uit gaat maken.

Deze vier technologieën, gevat in de naam "Perfect Storm" zijn tot nu toe nauwelijks in samenhang met elkaar bezien. 

Vier golven die bij elkaar komen en waarvan het effect groter is dan de som der delen. De vier gebieden van de Perfect Storm – Cloud, Mobile, Social Media en Smart Systems – maken dat er één thema centraal staat: (big) data. Daarnaast is kenmerkend dat de toepassing van Perfect Storm veel makkelijker is voor de jongere generaties en dat de perfect storm technologie voor het eerst sterk van de business wordt gepusht, niet vanuit IT.

De vier gebieden van de Perfect Storm – Cloud, Mobile, Social Media en Smart Systems – maken dat er één thema centraal staat: (big) data. En dat is precies waar FB-ers en IM-ers goed in (kunnen) zijn!

Take a walk on the wild side:  nieuwe informatiestrategie

De focus op Big Data en de hieruit voorkomende vraag naar ‘real time’ informatie, verandering van de technische IT omgeving en de applicatie omgeving (apps), maakt dat bedrijven en organisaties andere en betere informatiestrategieën moeten ontwikkelen. Dan kan je van een bedreigende storm een Perfect Storm maken.

KIjkend naar cloud ontwikkelingen, naar nieuwe vormen van werken of naar samenwerken van organisaties met de buitenwereld middels open innovatie structuren, bezinnen organisaties zich op: een nieuwe informatiestrategie. Welke elementen gaan werken? Wat is er nodig voor een succesvolle transformatie?

Competenties van succesvolle ‘transformers’

Wie zijn de succesvolle transformers onder u? Informatiemanagement (IM) wordt belangrijker, maar wordt de rol van de informatiemanager (IM-er) dat ook? Is het mogelijk om business informatiemanagement (BIM, voorheen Functioneel Beheer) te transformeren en aan te laten sluiten bij deze trends die op een heel andere manier worden aangedreven dan IT oude stijl; namelijk door de gebruiker. Dit is de tijd dat (business) informatiemanagers, informatiemanagers en functioneel beheerders  zich kunnen onderscheiden, niet vanuit hun oude rol, maar door de transformatie pro-actief vorm te geven.
 

Disruptors & Enablers

Wij onderscheiden op dit congres disruptors en enablers voor een succesvolle strategie, een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen:

Disruptors 

  • Data integriteit
  • Veiligheid
  • Gamification;

Enablers 

  • Digital Identity management,
  • Outside-in architectuur,
  • Sociaal delen,
  • Data visualisatie,
  • Intelligence.