You are here

René Sieders


René Sieders in 1988 gestart als Cobol-programmeur om door te groeien tot resp. technisch ontwerper, DBA, functioneel ontwerper, teamleider, projectleider, servicelinemanager.

Sinds 2000 is hij consultant met als aandachtsgebieden: procesinrichting en –verbetering van applicatiebeheer en functioneel beheer. Zijn motto is “voeten in de klei”, want als consultant moet je je eigen adviezen ook waar kunnen maken en helpen implementeren.

René heeft veel ervaring in het inrichten van processen, het opstellen en aanreiken van templates, het doen van kwaliteitsonderzoeken, het geven van trainingen enz. Tevens is hij inzetbaar als interim manager.

De laatste jaren is hij langdurig (> 1 jaar) ingezet geweest bij GUO, ING Securities Services, Ernst & Young, het Ministerie van Defensie/Dienstencentrum IV-beheer en het Ministerie van Financiën. Daarnaast heeft hij vele kortlopende opdrachten gehad bij diverse organisaties van de (semi-) overheid en in het bedrijfsleven.

De afgelopen periode is hij lid geweest van de NEN Normcommissie voor Applicatiemanagement, de EXIN Professional Group en de Werkgroep Certificering van de ASL-BiSL Foundation.

 

Governance volgens BiMA

Een alternatieve, praktische manier om de governance van de informatievoorziening in uw organisatie in te richten
In deze sessie wordt de bezoeker meegenomen in het onderdeel Governance van de nieuwe methode BiMA. Volgend jaar zal dit deel van de methode als boek beschikbaar komen voor het publiek.
Governance volgens de BiMA methode is een praktische en pragmatische aanpak om vanu in een organisatie te komen tot een governance structuur voor de informatievoorziening alsmede de inrichting daarvan.

In de BiMA methode staat de behoefte van de business centraal en geldt voor de governance als doel dat het de business is die z'n informatievoorziening moet kunnen sturen. De vraag is dan, hoe pak je dit aan?

Classic | Best Practices Nieuwe Informatiestrategie | Podium 1 | 15.50 – 16.20