You are here

NOVI

Hogeschool NOVI biedt voor jou als student flexibiliteit door te leren op het moment dat het jou uitkomt. Hogeschool NOVI heeft zowel middag als avondopleidingen en het is mogelijk om elke 6 weken in te stromen. Je werkgever zal je stimuleren om een opleiding bij NOVI te volgen, want daarmee stijgen je kwaliteiten als werknemer en groeit je enthousiasme in je baan. Je bent een belangrijke spil bij veranderingen in de organisatie en het verder professionaliseren van de organisatie. Je werkgever heeft ook rechtstreeks profijt van je studie die gevolgd wordt bij NOVI. Onze bacheloropleidingen kennen praktijkopdrachten die aan je eigen werksituatie zijn ontleend. Je presenteert je uitwerking aan je docenten en medestudenten, maar biedt het resultaat ook aan je bedrijf of organisatie aan. Dit geeft een extra impuls aan de bedrijfsvoering.

www.novi.nl