You are here

Hans van der Linden


Hans van der Linden heeft als achtergrond een jarenlange ervaring op het snijvlak business/ICT bij onder meer RCC advies, Atribit, Pinkroccade en de laatste jaren als zelfstandige onder de naam andersdangewoon. Hij heeft onder meer projecten en opdrachten gedaan op het gebied van architectuur, business - ICT alignment i.h.k.v. informatiebeleid, governance, inrichting ICT organisaties, en transities. Daarnaast heeft hij interim management opdrachten binnen ICT organisaties gedaan.

 

Governance volgens BiMA

Een alternatieve, praktische manier om de governance van de informatievoorziening in uw organisatie in te richten
In deze sessie wordt de bezoeker meegenomen in het onderdeel Governance van de nieuwe methode BiMA. Volgend jaar zal dit deel van de methode als boek beschikbaar komen voor het publiek.
Governance volgens de BiMA methode is een praktische en pragmatische aanpak om vanu in een organisatie te komen tot een governance structuur voor de informatievoorziening alsmede de inrichting daarvan.

In de BiMA methode staat de behoefte van de business centraal en geldt voor de governance als doel dat het de business is die z'n informatievoorziening moet kunnen sturen. De vraag is dan, hoe pak je dit aan?

Classic | Best Practices Nieuwe Informatiestrategie | Podium 1 | 15.50 – 16.20