You are here

Ton Driessen

Ton Driessen is bijna 35 jaar werkzaam in de IT. Eerst in applicatie-ontwikkeling en –beheer vanuit BSO en Origin. Sinds 1994 als IT Service Manager in applicatie- en technisch beheer bij diverse onderdelen van Philips en bij NedCar. In zijn nevenfunctie als kwaliteitsmanager is hij sinds midden jaren negentig al supporter van ITIL, en later ASL en BISL. Sinds enkele jaren organiseert hij functioneel beheer bij Philips Corporate Staff. Hij geeft ook leiding aan een team functioneel beheerders.

 

BISL bij Philips Corporate Staff

Hoe Philips bij Corporate Staf functioneel beheer gedeeltelijk heeft
geimplementeerd als een service, gebaseerd op BISL. Corporate Staff omvat
afdelingen als Finance, HR, Legal, Purchasing, Research, Design, Intellectual
Property, Innovation Services.

De laatste jaren maakt Philips IT een heftige transformatie door. Dit
stelt de nodige eisen aan de vraagkant van IT. De presentatie vertelt hoe
Corporate Staff het functioneel beheer sinds de centralisatie van Philips IT
in 2009 heeft ingericht. De lokale IT support afdeling biedt functioneel

beheer als een service aan de business, inclusief SLA, service menu's, cost
drivers, rollen, metrics, rapportages. Deze zgn "FAM" service is gebouwd
op de operationele BISL processen. Karakteristieken van de service, rollen,
mensen, processen en activiteiten passeren de revue. Professionalisering en
offshoring zijn belangrijke instrumenten, die een jaarlijkse kostenreductie van 10% mogelijk hebben gemaakt.

Classic | Competenties van Succesvolle 'Transformers' | Podium 9-10 | 13.20 – 13.50